Доляаналіз

Доляаналіз — один із напрямків глибинної психології. Концепція
доляаналізу спрямована на вивчення життєвого шляху людини та факторів,
які цей шлях впливають.
Динамічний Доляаналіз – це сукупність технологій, орієнтованих на
вивчення та аналіз – сутності конкретної людини, реалізованої в цьому світі та
матеріалізованої у вигляді конкретних життєвих подій та їх переживань;
життєвих подій у певній послідовності, яка визначається як
життєвий шлях людини, обумовлений наявністю у нього конкретних
довгострокових програм філогенетичної та онтогенетичної етіології.
Особливості концепції динамічного доляаналізу полягають у
специфічності його технологій розробки матеріалів несвідомого та
переведення його на рівень свідомості. Динамічний доля аналіз простежує шляхи
формування довгострокових програм несвідомого «Я», що розробляє
технології, що дозволяють фіксувати ці програми та позитивно їх
трансформувати. Технології динамічного доля аналізу розривають
порочне коло рецидивуючого спадкового сценарію життя, стимулюючи
перманентне усвідомлення нав’язаних людині програм. Динамічний
Долеаналіз допомагає людині здійснити право на вільний вибір свого
життєвого шляху «відкритими очима», тобто. будучи повністю усвідомленим,
розуміючи всю міру ризику та відповідальності прийнятих рішень.

Кошик